ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Έχοντας βραβευτεί με την διεθνή πιστοποίηση Green Key στοχεύουμε στην μέγιστη δυνατή ανακύκλωση των συσκευασιών και αναλώσιμων υλικών που είναι απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία του ξενοδοχείου.

Μπαταρίες: Στο χώρο της υποδοχής υπάρχει ειδικός κάδος συλλογής μπαταριών.
Λαμπτήρες: Διατίθενται ειδικοί κάδοι συλλογής όλων των ειδών των καμένων λαμπτήρων.
Υλικά: Οι πελάτες του Negroponte Resort Eretria μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης απορριμμάτων με βάση το υλικό τους – χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί. Σε κεντρικά σημεία του ξενοδοχείου καθώς και στους εξωτερικούς χώρους υπάρχουν κάδοι συλλογής των συγκεκριμένων υλικών.
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές: Σε συνεργασία με πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης, συλλέγουμε και εναποθέτουμε όλα τα υλικά προς ανακύκλωση.
Μαγειρικά λίπη και λάδια: Σε συνεργασία με πιστοποιημένο φορέα ανακυκλώνουμε όλα τα λίπη και λάδια που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες του ξενοδοχείου.