Γυμναστήριο

Η άσκηση στο σύγχρονο Γυμναστήριο του NEGROPONTE RESORT μετατρέπεται σε μετρήσιμη και αναβαθμισμένη εμπειρία και ταυτόχρονα ασφαλή, ωφέλιμη κι ευχάριστη σωματικά και πνευματικά.

Εξοπλισμός Γυμναστηρίου

Inclined bikes 2
Free weights (dumbbells)
Treadmills 2
Leg extension 1
Leg curl 1
Adductor 1
Smith 1
Glute 1
Vertical traction 1
Chest press 1
Shoulder press 1
Last machine 1
Arm curl 1
Horizontal bar 1
TRX 1