ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε υπηρεσίες φιλοξενίας σεβόμενοι το φυσικό περιβάλλον και διασφαλίζοντας θετικό ισοζύγιο επιδράσεων στην τοπική κοινωνία και κοινότητα.

Στήριξη της τοπικής/Ελληνικής αγοράς με την αύξηση της χρήσης και της προώθησης των τοπικών/Ελληνικών προϊόντων σε όλα τα επισιτιστικά τμήματά του. Μικροί παραγωγοί, οικογενειακές επιχειρήσεις αποκτούν επιπλέον κίνητρο να καλλιεργήσουνε ποιοτικά προϊόντα.
Συχνή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας σε θέματα περιβαλλοντικής παιδείας και βιώσιμης λειτουργίας εισάγοντας τις βέλτιστες πρακτικές σε κάθε τμήμα για τη μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας, του νερού, της κατανάλωσης χημικών καθώς και της παραγωγής αποβλήτων.
Πρόσληψη προσωπικού κυρίως από την τοπική κοινότητα.
Χρησιμοποιούμε τα κλαδιά, το κομμένο γκαζόν και τα φυτικά υπολείμματα και δημιουργούμε λίπασμα με φυσικό τρόπο για τα φυτά του ξενοδοχείου.
Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου και στα δωμάτια.