ΤΟ ΟΝΟΜΑ

Negroponte Resort

Αρχικά Negroponte ονομάστηκε η πόλη της Χαλκίδας και αργότερα επικράτησε η ονομασία αυτή για όλο το νησί της Εύβοιας.

ΕΥΒΟΙΑ

Το 1204, με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, η Εύβοια δόθηκε ως τιμάριο στον φλαμανδό ιππότη Jacques d’ Avesnes για λίγο, καθώς αργότερα χωρίστηκε σε τρία μέρη και το καθένα δόθηκε σε Λομβαρδούς ιππότες της οικογένειας των Delle Carceri και Percorari.

ΤΟ ΟΝΟΜΑ NEGROPONTE

Το 1204, με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, η Εύβοια δόθηκε ως τιμάριο στον φλαμανδό ιππότη Jacques d’ Avesnes για λίγο, καθώς αργότερα χωρίστηκε σε τρία μέρη και το καθένα δόθηκε σε Λομβαρδούς ιππότες της οικογένειας των Delle Carceri και Percorari. Αυτοί ήταν οι ονομαστοί τριτημόριοι. Τα χρόνια της Φραγκοκρατίας είναι χρόνια ακμής για τη βαρωνία της Χαλκίδας τόσο λόγω του ανεπτυγμένου εμπορίου, όσο και από την κατεργασία της πορφύρας και τη λειτουργία των τραπεζικών οργανισμών των Βενετών.

Στα χρόνια αυτά ως το 1470, που η πόλη πέρασε στους Τούρκους, έμεινε στα χέρια των Βενετών κυρίων της. Αρχικά Negroponte ονομάστηκε η πόλη της Χαλκίδας και αργότερα επικράτησε η ονομασία αυτή για όλο το νησί της Εύβοιας.

 

Υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις για την ονομασία Negroponte

  • Όταν η Χαλκίδα βρισκόταν υπό ενετική διοίκηση κατασκευάστηκε γέφυρα για να ενώνει την πόλη και το νησί της Εύβοιας με τη Στερεά Ελλάδα. Η γέφυρα ήταν ξύλινη αλλά χρησιμοποιήθηκε και αρκετός σίδηρος, ώστε το χρώμα της έδειχνε μαύρο. Έτσι ονομάστηκε η πόλη Μαύρη Γέφυρα από το Καταλανικό Νegro (παλιότερα η Στερεά Ελλάδα είχε κατακτηθεί απ’ τους Καταλανούς) και το Ιταλικό Ponte.
  • Το λατινόγλωσσο Negreponte προήλθε από παρετυμολογία του ελληνικού Εύριπος (”Εύριπο > Νέγριπο > Νέγρεπο, με την κατάληξη nte από το ponte που σημαίνει γέφυρα στα Ιταλικά). Στις νεολατινικές γλώσσες το επίθετο έπεται του προσδιοριζόμενου και αν οι Ενετοί ήθελαν να ονομάσουν την πόλη Μαύρη Γέφυρα θα την έλεγαν Ponte Nero (κι οι Ισπανοί Puente Negro).

NEGROPONTE RESORT

Όταν η Χαλκίδα βρισκόταν υπό ενετική διοίκηση κατασκευάστηκε γέφυρα για να ενώνει την πόλη και το νησί της Εύβοιας με τη Στερεά Ελλάδα.